اولین دانشنامه شهری مشهد

قنات

 آ قنات آب پایین، مشهد قنات آب‌آباد قنات آبجو، مشهد قنات آغل‌کمر جام قنات آغوز چشمه قنات آهنگران، مشهد ا قنات ابراهیم‌آباد، مشهد قنات ابطران قنات احمدآباد، مشهد قنات اخترآباد، ...

چهار طاقی بازه هور

چهار طاقی بازه هور این بنای سنگی متعلق به دوره ساسانی و در فاصله تقریبی ۸۰ کیلومتری جنوب شهر مشهد در مجاورت روستای رباط سفید بر کنار جاده قدیم مشهد ...

سنگ نگاره سنگ شتر

سنگ نگاره سنگ شتر این سنگ نگاره بر کناره راه شهر مشهد شاندیز نزدیک به روستای “درخت بید” واقع شده است و سنگ های بزرگی مرسوم به “شتر سنگ” نقش ...