اولین دانشنامه شهری مشهد

خانه ملک جعفریان

خانۀ ملک‌جعفریان خانۀ ملک‌جعفریان مربوط به اواخر قاجار که در‌حال‌حاضر در کوچۀ «عباسقلی‌خان»، کوچۀ «محمدیه»، فرعی «کرمانی»، فرعی «هیئت ابوالفضل‌ العباس‌ (ع)» و بین پلاک ۲۶ و ۲۸ واقع شده ...