اولین دانشنامه شهری مشهد

سد طرق

سد طرق این سد در ۲۵ کیلومتری جنوب‌شرقی مشهد قرار دارد و بر روی رودخانه طرق در یکصد متری بالا دست بند قدیمی طرق احداث شده است. ساختار این سازه ...

سد کارده

سد کارده در زمره گردشگاه‌های آبی مشهد، در کیلومتر ۲۰جاده این شهر به کلات بر روی رودخانه‌ای به نام کارده واقع شده است. مسیر دسترسی به این منطقه گردشگاهی از ...