اولین دانشنامه شهری مشهد

1 لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران 1

سبزوار

بر اساس مطالعات باستان شناسی مشترک ایران و فرانسه در پیشینه تاریخی شهر «سبزوار»، تاریخ پیدایش فرهنگی این شهر به هزاره چهارم قبل از میلاد می رسد.   بر اساس یافته ...