اولین دانشنامه شهری مشهد

رباط شريف آباد

رباط شريف آباد از بناهاي دوره صفويه است که در حاشيه روستاي شريف آباد در کيلومتر ۳۵ جاده مشهد- نيشابور واقع است؛ قدمت اين بنا به ۱۸۰ سال مي رسد.کل کاروانسرا شامل يک ...

چهار طاقی بازه هور

چهار طاقی بازه هور این بنای سنگی متعلق به دوره ساسانی و در فاصله تقریبی ۸۰ کیلومتری جنوب شهر مشهد در مجاورت روستای رباط سفید بر کنار جاده قدیم مشهد ...