اولین دانشنامه شهری مشهد

بیمارستان های مشهد

بیمارستان های مشهد    لیست بیمارستان‌ های مشهد خارج از استان با پیش شماره ۰۵۱۳ و داخل استان با پیش شماره ۳ تماس حاصل نمایند   نام بیمارستان‌  تلفن آدرس ...