اولین دانشنامه شهری مشهد

قتل با روسری

  قتل با  روسری ردپای یکی از قدیمی‌ترین قتل های دنباله دار مشهد در مطبوعات؛       نویسنده : غلامرضا آذری خاکستر تاریخ جوامع  با خوبی‌ها‌، بدی‌ها،‌ زشتی‌ها و ...