جدید ترین مطالب

باغ قدمگاه

باغ قدمگاه در زمان شاه عباس اول صفوی احداث شده است

چهارشنبه سوری در خراسان

نگاهی به آداب و رسوم چهار شنبه سوری در خراسان در این شب آداب و رسوم خاصی انجام می شود که این آداب بنا به هر شهر و من ...

پزشک احمدی

به دارزدن پزشک احمدی! شکنجه گر حکومت پهلوی ✅پزشک احمد احمدی فرزند محمد علی در سال۱۲۶۶ خورشیدی در تبریز به دنیا آمده ...