جدید ترین مطالب

آیت الله سید حسن ضیایی

طب سنتی آیت الله سید حسن ضیایی که در علم طب اسلامی و سنتی مهارت خاصی دارند و گفته های ایشان برپایه سخنان و روایات بز ...

تاریخ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ دانشگاه علوم پزشکی مشهد اولین پیشنهاد برای راه‌اندازی دانشگاه در مشهد، در سال ۱۳۱۳همزمان با تأسیس دانشگاه تهرا ...

آخرين داش مشتي‌ها

 آخرين داش مشتي‌ها  تغییر ساختار اجتماعی ایران در سال‌های پس از مشروطه، تعاریف ساختاری بسیاری از طبقه‌ها و گروه‌های ...

دیوارنوشته های مشهد

والدین شهیدی با استناد به جمله امام که ((اسلام به شما شهید پروران افتخار می کند )) سر بلندی خود را با این جمله بر پی ...

محله پایین‌خیابان

محله پایین‌خیابانمشهد تا پیش از آنکه روند گسترش خود را شاهد باشد، در سالیانی نه چندان دور، به محلات معدودی تقسیم می ...