اولین دانشنامه شهری مشهد

خدمات پزشکی خصوصی

دفاتر كار  كايروپراكتيك رديف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي آدرس محل كار تلفن ۱ امير شهرستاني دكتراي حرفه اي كايروپراكتيك ۲ حجت سميعي دكتراي حرفه اي كايروپراكتيك بلوار خيام – ...

درمانگاه های مشهد

لیست درمانگاهها  درمانگاه های مشهد لیست کلیه درمانگاههای فعال عمومی موجود در سطح شهر مشهد – تابستان ۱۳۹۳ نام درمانگاه نوبت کاري آدرس تلفن ۱ ۲۹ فروردین شبانه روزي خیابان ...

آزمایشگاه های پزشکی

آزمايشگاه های بيمارستانی مشهد ردیف نام بیمارستان نوع وابستگی تلفن آدرس مسئول فنی شیفت حضور مسئول فنی زمینه فعالیت آزمایشگاه ۱ امام زمان (عج ) خیریه ۳۶۵۲۰۰۰ پنجراه خیابان سرخس ...

داروخانه های مشهد

داروخانه های مشهد    فهرست داروخانه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد   لیست داروخانه های مشهد داروخانه های شهرستانها تربت جام خواف بردسکن  باخرز درگز فريمان رشتخوار مه ولات ...

بیمارستان های مشهد

بیمارستان های مشهد    لیست بیمارستان‌ های مشهد خارج از استان با پیش شماره ۰۵۱۳ و داخل استان با پیش شماره ۳ تماس حاصل نمایند   نام بیمارستان‌  تلفن آدرس ...