اولین دانشنامه شهری مشهد

1 لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران 1

پارک ملت

بوستان ملت یا پارک ملت پارکی است در غرب شهر مشهد و حاشیه بلوار وکیل آباد. مساحت این پارک ۷۲۰ هزارمترمربع است. پارک ملت بزرگترین پارک مشهد و یکی از زیباترین پارکهای ایران به ...